Regulament

Reguli privind desfăşurarea în condiţii optime a intervenţiei psihologice:

Acest regulament propune respectarea unor reguli care stabilesc cadrul adecvat intervenţiei psihologice în condiţii optime de profesionalism de către ambele părţi implicate în procesul psihologic. Nerespectarea acestor reguli duce la încetarea colaborării, respectiv furnizării serviciilor psihologice de către psiholog.

  • Prima şedinţă se stabileşte cu programare telefonică prealabilă.
  • Sunt acceptate doar programările solicitate direct de către persoana care doreşte consultul psihologic.
  • Procesul terapeutic este unul de lungă durată şi presupune stabilirea unor zile şi ore fixe. Atât anularea unei şedinţe (ceea ce NU este acceptabil), cât şi neprezentarea la şedinţa deja stabilită, vor duce la achitarea integrală a şedinţelor absentate; acest timp este rezervat special pentru dvs., fiind astfel imposibilă programarea unei alte persoane.
  • Neprezentarea repetată (modificarea programărilor, anularea, absenţa) la orele stabilite, poate conduce la încetarea colaborării.
  • Consultaţia psihologică are o durată de 50 minute; pentru respectarea confidenţialităţii şi intimităţii clienţilor este necesară sosirea la cabinet exact la ora fixată. Nu se acceptă decalarea programului datorată întârzierilor, astfel durata şedinţei scurtându-se.
  • Pentru evitarea întreruperilor în timpul şedinţei se recomandă închiderea telefonului mobil sau punerea acestuia pe modul silenţios.
  • Comportamentul necontrolat, agresivitatea verbală şi/sau fizică în cadrul cabinetului NU sunt tolerate şi impun încetarea colaborării.
  • Dreptul de a alege începerea sau sistarea colaborării aparţine atât clientului, cât şi psihologului.
  • Decizia de a încălca recomandarea psihologului de a consulta, în caz de nevoie, medicul psihiatru, intră în responsabilitatea clientului.
  • Intervenţia psihologică este complementară tratamentului psihiatric şi nu impune excludere reciprocă.